Kontakt

Gas Storage Poland sp. z o.o.
ul. Rumska 28
81-198 Dębogórze

KRS 0000374583

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy (opłacony w całości):
15 290 000 zł

NIP 527-264-36-19
REGON 142716642

Adres korespondencyjny
Gas Storage Poland sp. z o.o.
ul. Wschowska 8
01-239 Warszawa

Recepcja
tel. +48 22 860 05 00
fax. +48 22 860 05 33

e-mail: gsp@gas-storage.pl

Usługi magazynowania

tel. +48 22 86 00 534

KPMG Kosakowo

Gas Storage Poland sp. z o.o.
ul. Rumska 28
81-198 Dębogórze

tel. +48 58 628 09 00
fax +48 58 628 09 11

KPMG Mogilno

Gas Storage Poland sp. z o.o.
Palędzie Dolne
88-300 Mogilno

tel. +48 52 315 91 00
fax +48 52 315 85 55

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Olewska
e-mail: iodo@gas-storage.pl