Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 747.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 743.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 747.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 743.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12 823.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12 882.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

59.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 746.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 788.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

41.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 746.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 788.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

41.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 746.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 788.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

41.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 746.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 788.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

41.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 24.09
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 316.9 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 414.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
3.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
101.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 24.09
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 316.9 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 414.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
3.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
101.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7747.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7747.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12823.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12882.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

59.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11746.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11788.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

41.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11746.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11788.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

41.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11746.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11788.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

41.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11746.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11788.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

41.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok