Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 309.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 310.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 309.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 310.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14 513.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

17.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

14 496.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 583.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 573.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 583.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 573.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 583.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 573.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 583.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 573.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 3.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
35 406.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
35 379.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
27.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 3.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
35 406.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
35 379.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
27.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9309.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9310.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9309.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9310.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14513.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14496.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

17.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11583.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11573.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11583.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11573.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11583.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11573.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11583.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11573.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok