Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 776.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.4 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 767.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 776.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9.4 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 767.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 430.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 488.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

58.1 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 424.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 492.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

68.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 424.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 492.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

68.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 424.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 492.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

68.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 424.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 492.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

68.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.07
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
25 631.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
25 748.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
9.4 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
126.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.07
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
25 631.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
25 748.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
9.4 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
126.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7776.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7767.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.40 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7776.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7767.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

9.40 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9430.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9488.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

58.10 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8424.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8492.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

68.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8424.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8492.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

68.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8424.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8492.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

68.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8424.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8492.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

68.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok