Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 725.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 776.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 725.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 776.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12 827.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

105.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12 722.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 876.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

123.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 752.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 876.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

123.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 752.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 876.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

123.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 752.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 876.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

123.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 752.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 20.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
29 428.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
29 251.3 [GWh]
ilość gazu odebranego
228.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
51.6 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 20.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
29 428.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
29 251.3 [GWh]
ilość gazu odebranego
228.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
51.6 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7725.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7776.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

51.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7725.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7776.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

51.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12827.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12722.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

105.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8876.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8752.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

123.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8876.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8752.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

123.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8876.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8752.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

123.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8876.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8752.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

123.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok