Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 138.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 142.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.7 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 138.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 142.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.7 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 591.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

98.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 493.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 823.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 784.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 823.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 784.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 823.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 784.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 823.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 784.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
17 554.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
17 420.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
137.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
3.7 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
17 554.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
17 420.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
137.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
3.7 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7138.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7142.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3.70 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7138.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7142.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3.70 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6591.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6493.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

98.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3823.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3784.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3823.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3784.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3823.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3784.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3823.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3784.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok