Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 897.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 870.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 897.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 870.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 864.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 863.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 582.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

32.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 549.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 582.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

32.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 549.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 582.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

32.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 549.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 582.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

32.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 549.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 23.03
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
12 343.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
12 284.0 [GWh]
ilość gazu odebranego
59.7 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 23.03
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
12 343.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
12 284.0 [GWh]
ilość gazu odebranego
59.7 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5897.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5870.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5897.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5870.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3864.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3863.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2582.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2549.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

32.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2582.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2549.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

32.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2582.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2549.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

32.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2582.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2549.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

32.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok