Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 635.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

18.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 617.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 635.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

18.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 617.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 247.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 247.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 500.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

47.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 453.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 500.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

47.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 453.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 500.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

47.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 453.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 500.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

47.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 453.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 384.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
30 319.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
65.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 384.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
30 319.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
65.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7635.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7617.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

18.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7635.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7617.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

18.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13247.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13247.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9500.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9453.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

47.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9500.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9453.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

47.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9500.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9453.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

47.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9500.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9453.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

47.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok