Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 442.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

100.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 341.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 442.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

100.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 341.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 383.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

97.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 286.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 848.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 800.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 848.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 800.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 848.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 800.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 848.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 800.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 16.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 674.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
23 427.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
246.7 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 16.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 674.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
23 427.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
246.7 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8442.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8341.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

100.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8442.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8341.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

100.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8383.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8286.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

97.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6848.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6800.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6848.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6800.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6848.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6800.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6848.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6800.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok