Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 862.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 862.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.1 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 862.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 862.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.1 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 005.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

69.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 935.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 467.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

70.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 396.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 467.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

70.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 396.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 467.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

70.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 396.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 467.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

70.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 396.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 14.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 334.3 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 194.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
140.2 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 14.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 334.3 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 194.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
140.2 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.10 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.10 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11005.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10935.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

69.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7467.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7396.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

70.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7467.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7396.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

70.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7467.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7396.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

70.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7467.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7396.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

70.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok