Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 643.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 668.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

24.4 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 643.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 668.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

24.4 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14 183.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

1.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

14 182.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 872.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 824.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 872.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 824.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 872.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 824.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 872.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 824.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 3.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
33 699.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
33 674.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
49.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
24.4 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 3.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
33 699.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
33 674.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
49.3 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
24.4 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8643.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8668.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

24.40 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8643.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8668.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

24.40 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14183.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14182.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

1.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10872.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10824.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10872.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10824.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10872.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10824.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10872.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10824.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok