Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 502.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

25.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 477.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 502.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

25.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 477.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 049.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

57.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 992.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 657.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

21.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 636.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 657.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

21.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 636.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 657.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

21.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 636.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 657.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

21.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 636.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 23.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
20 210.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
20 106.3 [GWh]
ilość gazu odebranego
103.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 23.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
20 210.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
20 106.3 [GWh]
ilość gazu odebranego
103.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7502.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7477.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

25.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7502.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7477.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

25.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8049.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7992.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

57.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4657.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4636.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

21.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4657.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4636.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

21.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4657.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4636.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

21.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4657.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4636.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

21.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok