Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 732.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 744.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 732.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 744.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 195.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 208.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

13.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 655.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 628.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 655.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 628.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 655.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 628.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 655.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

26.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 628.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 583.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 581.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
26.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
25.5 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 583.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 581.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
26.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
25.5 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7732.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7744.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7732.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7744.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13195.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13208.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11655.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11628.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11655.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11628.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11655.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11628.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11655.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11628.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok