Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 050.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 051.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.9 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 050.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 051.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.9 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 700.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 742.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

42.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 047.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 059.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 047.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 059.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 047.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 059.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 047.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 059.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

12.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 8.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
14 797.8 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
14 853.0 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
55.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 8.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
14 797.8 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
14 853.0 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
55.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7050.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7051.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.90 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7050.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7051.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.90 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4700.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4742.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

42.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3047.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3059.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3047.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3059.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3047.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3059.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3047.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3059.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok