Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 743.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 743.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.4 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 743.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 743.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.4 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 206.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

55.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 151.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 604.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

51.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 553.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 604.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

51.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 553.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 604.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

51.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 553.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 604.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

51.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 553.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
31 555.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
31 449.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
106.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.4 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
31 555.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
31 449.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
106.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.4 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.40 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7743.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.40 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13206.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13151.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

55.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10604.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10553.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10604.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10553.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10604.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10553.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10604.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10553.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

51.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok