Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 364.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 353.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 364.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 353.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 603.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 716.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

112.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 688.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 791.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 688.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 791.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 688.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 791.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 688.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 791.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 656.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 861.1 [GWh]
ilość gazu odebranego
10.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
216.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 656.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 861.1 [GWh]
ilość gazu odebranego
10.9 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
216.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9364.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9353.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9364.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9353.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13603.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13716.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

112.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9688.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9791.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

103.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9688.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9791.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

103.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9688.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9791.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

103.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9688.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9791.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

103.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok