Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 239.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 239.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4 599.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 595.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 684.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 668.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 684.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 668.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 684.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 668.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2 684.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2 668.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.03
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
14 523.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
14 507.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
19.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
3.6 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.03
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
14 523.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
14 507.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
19.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
3.6 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7239.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7239.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4599.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4595.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

3.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2684.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2668.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2684.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2668.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2684.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2668.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2684.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

2668.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok