Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 372.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 373.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

1.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 372.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 373.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

1.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12 255.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

89.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

12 165.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 669.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

119.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 549.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 669.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

119.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 549.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 669.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

119.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 549.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 669.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

119.9 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 549.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 5.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 297.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
30 088.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
209.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
1.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 5.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 297.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
30 088.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
209.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
1.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9372.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9373.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

1.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9372.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9373.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

1.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12255.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

12165.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

89.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8669.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8549.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

119.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8669.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8549.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

119.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8669.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8549.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

119.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8669.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8549.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

119.90 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok