Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 314.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

1.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 312.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 314.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

1.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 312.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 159.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

35.2 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 124.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 135.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

40.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 094.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 135.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

40.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 094.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 135.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

40.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 094.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 135.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

40.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 094.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 20.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 609.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 531.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
77.6 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 20.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 609.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 531.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
77.6 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7314.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7312.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

1.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7314.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7312.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

1.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10159.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10124.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

35.20 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9135.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9094.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

40.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9135.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9094.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

40.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9135.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9094.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

40.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9135.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9094.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

40.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok