Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 639.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 639.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 639.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 639.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 181.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

97.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 084.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 594.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

29.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 565.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 594.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

29.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 565.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 594.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

29.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 565.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 594.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

29.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 565.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 16.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
27 415.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
27 289.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
126.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 16.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
27 415.7 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
27 289.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
126.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7639.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7639.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7639.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7639.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11181.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11084.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

97.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8594.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8565.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

29.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8594.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8565.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

29.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8594.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8565.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

29.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8594.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8565.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

29.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok