Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 498.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 446.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 498.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 446.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 076.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 137.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

61.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 808.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 887.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

79.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 808.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 887.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

79.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 808.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 887.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

79.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 808.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 887.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

79.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 29.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
19 383.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
19 471.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
52.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
140.9 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 29.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
19 383.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
19 471.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
52.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
140.9 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6498.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6446.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6498.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6446.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7076.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7137.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

61.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5808.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5887.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

79.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5808.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5887.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

79.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5808.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5887.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

79.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5808.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5887.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

79.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok