Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 493.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 493.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 493.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 493.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 649.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 667.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

18.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 705.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 786.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

80.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 705.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 786.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

80.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 705.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 786.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

80.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 705.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 786.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

80.8 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
15 847.9 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
15 947.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
99.5 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 19.05
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
15 847.9 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
15 947.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
99.5 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6493.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6493.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6493.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6493.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5649.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5667.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

18.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3705.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3786.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

80.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3705.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3786.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

80.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3705.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3786.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

80.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3705.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3786.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

80.80 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok