Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 724.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.4 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 709.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 724.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

15.4 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 709.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 397.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 457.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

60.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 681.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 753.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

72.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 681.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 753.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

72.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 681.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 753.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

72.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 681.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 753.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

72.3 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.07
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
24 804.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
24 920.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
15.4 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
132.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.07
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
24 804.0 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
24 920.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
15.4 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
132.3 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6724.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6709.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.40 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6724.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6709.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

15.40 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9397.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9457.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

60.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8681.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8753.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

72.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8681.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8753.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

72.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8681.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8753.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

72.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8681.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8753.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

72.30 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok