Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 610.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 638.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

28.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 610.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 638.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

28.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 142.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

105.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 037.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 249.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

125.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 124.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 249.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

125.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 124.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 249.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

125.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 124.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 249.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

125.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 124.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 002.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
29 800.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
230.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
28.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.11
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
30 002.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
29 800.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
230.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
28.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7610.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7638.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

28.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7610.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7638.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

28.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13142.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13037.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

105.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9249.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9124.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

125.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9249.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9124.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

125.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9249.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9124.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

125.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9249.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9124.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

125.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok