Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 861.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 861.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 861.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 861.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 170.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

45.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 125.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 787.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

99.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 688.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 787.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

99.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 688.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 787.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

99.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 688.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 787.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

99.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 688.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 11.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 819.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 674.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
144.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 11.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 819.1 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
26 674.8 [GWh]
ilość gazu odebranego
144.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7861.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7861.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7861.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7861.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11170.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11125.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

45.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7787.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7688.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

99.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7787.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7688.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

99.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7787.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7688.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

99.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7787.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7688.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

99.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok