Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 021.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

18.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 002.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 021.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

18.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 002.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 093.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

105.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5 988.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 604.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 552.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 604.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 552.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 604.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 552.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3 604.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

52.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

3 552.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
16 719.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
16 543.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
176.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
16 719.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
16 543.4 [GWh]
ilość gazu odebranego
176.1 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7021.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7002.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

18.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7021.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7002.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

18.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6093.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5988.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

105.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3604.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3552.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3604.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3552.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3604.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3552.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3604.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

3552.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

52.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok