Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 717.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

46.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 671.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 717.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

46.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 671.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 178.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 183.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

5.7 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 703.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 692.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 703.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 692.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 703.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 692.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11 703.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10.6 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

11 692.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 14.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 598.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 547.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
56.6 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
5.7 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 14.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
32 598.5 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
32 547.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
56.6 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
5.7 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7717.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7671.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

46.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7717.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7671.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

46.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13178.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13183.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

5.70 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11703.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11692.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11703.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11692.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11703.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11692.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11703.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

11692.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

10.60 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok