Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 455.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 481.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9 455.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

9 481.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

26.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14 761.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

14 761.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.6 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 164.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 167.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

2.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 164.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 167.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

2.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 164.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 167.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

2.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13 164.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

13 167.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

2.5 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 2.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
37 381.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
37 410.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
29.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 2.10
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
37 381.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
37 410.7 [GWh]
ilość gazu odebranego
0.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
29.1 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9455.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9481.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

26.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9455.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

9481.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

26.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14761.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

14761.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.60 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13164.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13167.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13164.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13167.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13164.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13167.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13164.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

13167.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

2.50 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok