Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 216.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

181.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 035.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 216.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

181.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 035.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 183.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

138.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 045.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 752.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 704.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 752.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 704.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 752.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 704.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 752.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

48.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 704.3 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 18.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 152.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
22 785.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
367.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 18.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 152.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
22 785.2 [GWh]
ilość gazu odebranego
367.0 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8216.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8035.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

181.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8216.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8035.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

181.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8183.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8045.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

138.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6752.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6704.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6752.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6704.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6752.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6704.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6752.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6704.30 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

48.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok