Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 619.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 644.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

25.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 619.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 644.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

25.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 337.6 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

110.5 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 227.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 336.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

50.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 285.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 336.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

50.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 285.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 336.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

50.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 285.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6 336.0 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

50.3 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

6 285.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 293.4 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
23 157.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
160.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
25.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 22.02
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
23 293.4 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
23 157.6 [GWh]
ilość gazu odebranego
160.8 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
25.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6619.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6644.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

25.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6619.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6644.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

25.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10337.60 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10227.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

110.50 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6336.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6285.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

50.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6336.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6285.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

50.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6336.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6285.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

50.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6336.00 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

6285.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

50.30 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok