Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 732.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 693.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 732.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

39.8 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 693.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8 636.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

60.7 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

8 576.1 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 000.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

103.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 897.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 000.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

103.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 897.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 000.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

103.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 897.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5 000.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

103.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

4 897.9 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
21 370.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
21 167.1 [GWh]
ilość gazu odebranego
203.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 17.01
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
21 370.6 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
21 167.1 [GWh]
ilość gazu odebranego
203.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.0 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7732.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7693.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7732.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7693.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

39.80 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8636.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

8576.10 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

60.70 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5000.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4897.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5000.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4897.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5000.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4897.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

5000.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

4897.90 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

103.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok