Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 862.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 862.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 862.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

0.0 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 862.7 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.2 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10 900.2 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

85.4 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

10 814.8 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 352.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

109.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 352.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

109.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 352.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

109.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7 352.5 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

109.1 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

7 243.4 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.0 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 115.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
25 920.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
194.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Stan napełnienia instalacji magazynowych

Dane na koniec doby gazowej 15.12
(stan na godzinę 6:00)*

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby
26 115.2 [GWh]
stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby
25 920.9 [GWh]
ilość gazu odebranego
194.5 [GWh/dobę]
ilość gazu zatłoczonego
0.2 [GWh/dobę]

Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.

Lokalizacje PMG

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Kawerna

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7862.70 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

0.00 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.20 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

IM Wierzchowice

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10900.20 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

10814.80 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

85.40 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7352.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

109.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7352.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

109.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7352.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

109.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

GIM Sanok

Stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7352.50 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na początek doby

7243.40 [GWh]

stan napełnienia instalacji magazynowych na koniec doby

109.10 [GWh/dobę]

ilość gazu odebranego

0.00 [GWh]

ilość gazu zatłoczonego

KPMG Kosakowo
GIM Kawerna
KPMG Mogilno
GIM Kawerna
PMG Wierzchowice
IM Wierzchowice
PMG Swarzów
GIM Sanok
PMG Husów
GIM Sanok
PMG Brzeźnica
GIM Sanok
PMG Strachocina
GIM Sanok