Więcej o Transparency Template
Parametry techniczne – podziemne magazyny gazu w Polsce

Aktualnie w Polsce eksploatowanych jest siedem podziemnych magazynów gazu będących instalacjami magazynowymi gazu ziemnego wysokometanowego, współpracujących z gazowym systemem przesyłowym. Pięć z nich utworzono w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego, tj. PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica, natomiast dwa – KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo zostały zbudowane w złożach soli, a magazynowanie gazu odbywa się w wyługowanych kawernach solnych.

W ramach optymalizacji świadczenia usług magazynowania przyjęto model funkcjonowania instalacji magazynowej, w którym usługi magazynowania świadczone są z wykorzystaniem 2 grup instalacji magazynowych tj. GIM Sanok oraz GIM Kawerna oraz instalacji magazynowej PMG Wierzchowice.

GIM Sanok obejmuje utworzone w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego PMG instalacje magazynowe: PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica.

GIM Kawerna obejmuje utworzone w kawernach solnych instalacje magazynowe: KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

Ponadto usługi magazynowania są świadczone w instalacji magazynowej PMG Wierzchowice.

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2024/2025

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh* mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 295,2 3 291,46 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina

460,0

5 211,8 3,84 43,68 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 013,4 1,00 11,2 0,91 10,7
PMG Brzeźnica 100,0 1 126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 300,0 14 729,0 9,60 107,5 14,40 158,4
Suma 3 326,12 37 493,06 32,03 358,98 53,47 595,2

*Wartość szacunkowa wynikająca z przyjętej do przeliczeń wartości ciepła spalania. 

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2023/2024

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh* mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 296,8 3 309,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina

460,0

5 211,8 3,84 43,68 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 013,4 1,00 11,2 0,91 10,7
PMG Brzeźnica 100,0 1 126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 300,0 14 729,0 9,60 107,5 14,40 158,4
Suma 3 327,72 37 510,9 32,03 358,98 53,47 595,2

*Wartość szacunkowa wynikająca z przyjętej do przeliczeń wartości ciepła spalania. 

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2022/2023

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh* mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 299,7 3 341,7 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 078,8 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 013,4 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeźnica 100,0 1 126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 300,0 14 729,0 9,60 107,5 14,40 158,4
Suma 3 230,62 36 410,3 30,83 345,0 53,49 594,9

*Wartość szacunkowa wynikająca z przyjętej do przeliczeń wartości ciepła spalania. 

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh* mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 585,4 6 521,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 239,4 2 669,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 078,8 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 013,4 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeźnica 100,0 1 126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 300,0 14 729,0 9,60 107,5 14,40 158,4
Suma 3 174,8 35 787,9 30,83 345,0 53,49 594,9

 

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2019/2020.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 585,4 6 521,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 239,4 2 669,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 008,0 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeźnica 100,0 1 125,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 200,0 13 200,0 6,00 67,2 9,60 105,6
Suma 3 074,8 34 198,7 27,23 304,7 48,69 542,1

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2018/2019.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 589,85 6 570,9 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 145,5 1 622,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 008,0 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeźnica 100,0 1 125,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 200,0 13 200,0 6,00 67,2 9,60 105,6
Suma 2 985,35 33 201,2 27,23 304,7 48,69 542,1

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2017/2018.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 589,85 6 570,9 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 145,5 1 622,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 008,0 1,00 11,2 1,00 11,2
PMG Brzeźnica 100,0 1 125,0 1,44 16,2 1,44 16,1
PMG Wierzchowice 1 200,0 13 200,0 6,00 66,0 9,60 105,6
Suma 2 985,35 33 201,2 27,23 303,5 48,76 542,9

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2016/2017.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 594,65 6 624,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 119,0 1 326,9 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 008,0 1,00 11,2 1,00 11,2
PMG Brzeźnica 65,0 731,3 1,10 12,4 0,93 10,4
PMG Wierzchowice 1 200,0 13 200,0 6,00 66,0 9,60 105,6
Suma 2 928,65 32 565,6 26,89 299,7 48,25 537,2

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2015/2016.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna   KPMG Mogilno 468,2 5 215,7 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 112,4 1 253,3 2,40 26,8 9,60 107,0
GIM Sanok PMG Husów 500,0 5 625,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,0 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,0 1 008,0 1,00 11,2 1,00 11,2
PMG Brzeźnica 65,0 731,3 1,10 12,4 0,93 10,4
PMG Wierzchowice 1 200,0 13 200,0 6,00 66,0 9,60 105,6
Suma 2 795,6 31 083,3 26,89 299,7 48,25 537,2

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2014/2015.

Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
KPMG Mogilno 407,89 4 543,9 9,60 106,9 18,00 200,5
PMG Wierzchowice 1 200,00 13 200,0 6,00 66,0 9,60 105,6
PMG Husów 350,00 3  937,5 2,78 31,3 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,00 4 050,0 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,00 1 008,0 1,00 11,2 1,00 11,2
PMG Brzeźnica 65,00 731,3 1,10 12,4 0,93 10,4
KPMG Kosakowo 51,20 570,9 2,40 26,8 4,80 53,5
Suma 2 524,09 28 041,6 25,52 284,3 43,45 483,7

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2013/2014.

Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
KPMG Mogilno 407,89 9,60 18,00
PMG Wierzchowice 575,00 3,60 4,80
PMG Husów 350,00 2,78 5,76
PMG Strachocina 330,00 2,40 3,36
PMG Swarzów 90,00 1,00 1,00
PMG Brzeźnica 65,00 1,10 0,93
KPMG Kosakowo
Suma 1817,89 20,48 33,85

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2012/2013.

Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
KPMG Mogilno 411,89 9,60 20,64 /18,00 (od 1 stycznia 2013 r.)
PMG Wierzchowice 575,00 3,60 4,80
PMG Husów 350,00 2,80 5,76
PMG Strachocina 330,00 2,40 3,36
PMG Swarzów 90,00 1,00 1,00
PMG Brzeźnica 65,00 1,10 0,93
KPMG Kosakowo
Suma 1821,89 20,50 36,49 / 33,85

 

 

Maksymalne zdolności instalacji magazynowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022.

Grupa instalacji magazynowych
GIM Kawerna
Magazyn
KPMG Mogilno
Pojemność czynna
580,92 mln m3
6 471,4 GWh
Max. moc zatłaczania
9,60 mln m3/dobę
106,9 GWh/dobę
Max. moc odbioru
18,00 mln m3/dobę
200,5 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Kawerna
Magazyn
KPMG Kosakowo
Pojemność czynna
299,7 mln m3
3 341,7 GWh
Max. moc zatłaczania
2,40 mln m3/dobę
26,8 GWh/dobę
Max. moc odbioru
9,60 mln m3/dobę
107,0 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Husów
Pojemność czynna
500,0 mln m3
5 650,0 GWh
Max. moc zatłaczania
4,15 mln m3/dobę
46,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru
5,76 mln m3/dobę
64,6 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Strachocina
Pojemność czynna
360,0 mln m3
4 078,8 GWh
Max. moc zatłaczania
2,64 mln m3/dobę
29,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru
3,36 mln m3/dobę
37,9 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Swarzów
Pojemność czynna
90,0 mln m3
1 013,4 GWh
Max. moc zatłaczania
1,00 mln m3/dobę
11,2 GWh/dobę
Max. moc odbioru
0,93 mln m3/dobę
10,4 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Brzeźnica
Pojemność czynna
100,0 mln m3
1 126,0 GWh
Max. moc zatłaczania
1,44 mln m3/dobę
16,2 GWh/dobę
Max. moc odbioru
1,44 mln m3/dobę
16,1 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
Magazyn
PMG Wierzchowice
Pojemność czynna
1300,0 mln m3
14 729,0 GWh
Max. moc zatłaczania
9,60 mln m3/dobę
107,5 GWh/dobę
Max. moc odbioru
14,40 mln m3/dobę
158,4 GWh/dobę