Więcej o Transparency Template
GIM Sanok

GIM Sanok stanowi grupę instalacji magazynowych obejmującą instalacje magazynowe: PMG Brzeźnica, PMG Husów, PMG Strachocina i PMG Swarzów.

GIM Sanok posiada następujące numery punktów wyjścia z systemu przesyłowego i wejścia do tego systemu:

Punkt wyjścia

Nazwa punktu GIM Sanok zatłaczanie
ID punktu 108002
Punkt wejścia

Nazwa punktu GIM Sanok pobór
ID punktu 178002
Maksymalne techniczne zdolności GIM Sanok w sezonie 2022/2023.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln. m3 GWh mln. m3 /dobę GWh/dobę mln. m3 /dobę GWh/dobę
GIM Sanok   PMG Husów 500,00 5 650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG Strachocina 360,00 4 078,8 2,64 29,7 3,36 37,9
PMG Swarzów 90,00 1 013,4 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeźnica 100,00 1 126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
Suma 1050.00 11868,2 9,23 103,8 11,49 129,0
Maksymalne zdolności GIM Kawerna w sezonie 2022/2023.

Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Husów
Pojemność czynna
500,0 mln m3
5 650,0 GWh
Max. moc zatłaczania
4,15 mln m3/dobę
46,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru
5,78 mln m3/dobę
64,6 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Strachocina
Pojemność czynna
360,0 mln m3
4 078,8 GWh
Max. moc zatłaczania
2,64 mln m3/dobę
29,7 GWh/dobę
Max. moc odbioru
3,36 mln m3/dobę
37,9 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Swarzów
Pojemność czynna
90,0 mln m3
1 013,4 GWh
Max. moc zatłaczania
1,0 mln m3/dobę
11,2 GWh/dobę
Max. moc odbioru
0,93 mln m3/dobę
10,4 GWh/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Sanok
Magazyn
PMG Brzeźnica
Pojemność czynna
100,0 mln m3
1126,0 GWh
Max. moc zatłaczania
1,44 mln m3/dobę
16,2 GWh/dobę
Max. moc odbioru
1,44 mln m3/dobę
16,2 GWh/dobę

Charakterystyki pracy GIM Sanok, zgodne z Regulaminem Świadczenia Usług Magazynowania