Więcej o Transparency Template
GIM Kawerna

GIM Kawerna stanowi grupę instalacji magazynowych obejmującą instalacje magazynowe: KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo.

GIM Kawerna posiada następujące numery punktów wyjścia z systemu przesyłowego i wejścia do tego systemu:

Punkt wyjścia

Nazwa punktu GIM Kawerna zatłaczanie
ID punktu
108001

Punkt wejścia

Nazwa punktu GIM Kawerna pobór
ID punktu
178001
 
Maksymalne  techniczne zdolności GIM Kawerna w sezonie 2024/2025.
Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 295,20 3 291,46 2,40 26,8 9,60 107,0
Suma 876,12 9 762,86 12,00 133,7 27,60 307,5
 
Maksymalne  techniczne zdolności GIM Kawerna w sezonie 2023/2024.
Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 296,80 3 309,3 2,40 26,8 9,60 107,0
Suma 877,72 9 780,7 12,00 133,7 27,60 307,5

 

Maksymalne  techniczne zdolności GIM Kawerna w sezonie 2022/2023.

Grupa instalacji magazynowych Magazyn Pojemność czynna Max. moc zatłaczania Max. moc odbioru
mln m3 GWh mln m3/dobę GWh/dobę mln m3/dobę GWh/dobę
GIM Kawerna KPMG Mogilno 580,92 6 471,4 9,60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 299,70 3 341,7 2,40 26,8 9,60 107,0
Suma 880,62 9 813,1 12,00 133,7 27,60 307,5
Maksymalne zdolności GIM Kawerna w sezonie 2023/2024.

Grupa instalacji magazynowych
GIM Kawerna
Magazyn
KPMG Mogilno
Pojemność czynna
580,92 mln m3
6 471,4 GWh
Max. moc zatłaczania
9,60 mln m3/dobę
106,9 GWH/dobę
Max. moc odbioru
18,00 mln m3/dobę
200,5 GWH/dobę
Grupa instalacji magazynowych
GIM Kawerna
Magazyn
KPMG Kosakowo
Pojemność czynna
296,80 mln m3
3 309,3 GWh
Max. moc zatłaczania
2,40 mln m3/dobę
26,8 GWh/dobę
Max. moc odbioru
9,60 mln m3/dobę
107,0 GWh/dobę

Charakterystyki pracy GIM Kawerna obowiązujące od godz.6:00 dnia 15.04.2024 r. do godz. 6:00 dnia 1.10.2024 r. – objętych Taryfą 1/2024 część A.

 

 

Charakterystyki pracy GIM Kawerna objęte Taryfą 1/2024 część B.

Charakterystyki pracy GIM Kawerna obowiązujące do godz.6:00 dnia 15.04.2024 r.